Gamla tyger som jag färgat med växter och järnskrot