Jag heter Maud Enerman och bor i Eskilstuna. Jag lever efter min livsstilsfilosofi som baseras på hållbarhet och slow. Med ordet hållbarhet menar jag: omtanke om miljön/vår planet i det lilla och det stora, nära och långt borta, för mig och för andra. Jag vill inspirera till ett sådant hållbart liv, och även till ett hållbart liv på ett personligt plan. 

Med ordet slow menar jag är en motpol till det samhälle som är norm idag - där allt ska gå snabbt och vara resultatinriktat, och stor tyngd ligger på prestation. 

Jag driver mitt företag ReTrash by Maud sedan 2017, där mitt registrerade varumärke är Retrash. Under åren innan 2017 växte min miljömedvetenhet fram, och det är den som är grundstenen i allt jag gör i mitt företag. 

Hur jobbar jag då utifrån miljömedvetenheten? Det största och främsta är en bas i mitt arbete, och det är att jag använder i stort sätt bara gammalt material eller material från naturen i det jag tillverkar. Att göra inköp av material så lokalt som möjligt är en annan del i hur jag jobbar. Det är gynnsamt för de lokala företagare och minimerar transporter.

Läs här hur jag jobbar med mitt skapande:

https://www.rbymaud.se/440483230

Facebook

Instagram

Blogg

http://retrashbymaud.blogspot.com

Bloggen skriver jag inget i nu, men det finns gamla inlägg att läsa.